Danes je 31.5.2023

Plačilo DDV poleg plačila uvoznih carinskih dajatev (C‑714/20)

20.5.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Stopnja DDV za storitve popravil in vzdrževanja dvigal (C‑218/21)

20.5.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pravila za uveljavljanje pravice do odbitka DDV (C-487/20)

10.2.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Določitev trenutka nastanka pravice do odbitka DDV (C-9/20)

10.2.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Zavrnitev zahtevka za odbitek DDV (C-156/20)

13.1.2022, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Zavrnitev odobritve popravka zneska DDV (C-398/20)

11.11.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Delna ugoditev zahtevku za vračilo DDV (C-396/20)

21.10.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pravica do odštetja prispevkov od davčne osnove za DDV (C-717/19)

6.10.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Zavrnitev vračila DDV (C-294/20)

16.9.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Obseg pravice do odbitka DDV (C-21/20)

16.9.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Obračuni in sankcije, naložene pri odmeri dohodnine (C-521/19)

1.7.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Zavrnitev oprostitve DDV (združeni zadevi C-58/20 in C-59/20)

17.6.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Obdavčitev prihodkov od najemnin za nepremičnino z DDV (C-931/19)

3.6.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Davčni nadzor, povezan s stopnjo DDV (C-703/19)

22.4.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Obdavčitev opravljenih storitev odvetnika z DDV (C-846/19)

15.4.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Naložitev upravne sankcije po opravljenem davčnem nadzoru (C-935/19)

15.4.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Plačilo DDV za zavarovalne transakcije in storitve (C-907/19)

25.3.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Plačilo neupravičeno zaračunanega DDV (C-48/20)

18.3.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Zmanjšanje davčne osnove zaradi popusta na cene zdravil (C‑802/19)

16.3.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča