Danes je 7.2.2023

Input:

Pojasnilo DURS: Dileme v zvezi z novelo ZDDV-1 in ZPreZP

13.6.2011, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4230-4439/2011-4, 13. 6. 2011

"Na vprašanja davčnega zavezanca v zvezi z izvajanjem Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP (Uradni list RS, št. 18/11) in 66.a člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB3 in 18/11) odgovarjamo (na vprašanja v zvezi z izvajanjem ZPreZP smo pridobili odgovore od Ministrstva za finance):

1. Kdaj bodo objavljena natančnejša navodila v zvezi z obliko in načinom poročanja popravkov DDV po ZDDV-1D? Na kakšen način se bo poročalo o informacijah po petem odstavku 66.a člena ZDDV-1? Na katerih pozicijah se bodo dodatna polja nahajala oziroma kakšna