Danes je 26.5.2024

Plačilo neupravičeno zaračunanega DDV (C-48/20)

18.3.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Obdavčitev storitev upravljanja pokojninskih skladov z DDV (C-235/19)

8.10.2020, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča