Danes je 26.5.2024

Obračuni in sankcije, naložene pri odmeri dohodnine (C-521/19)

1.7.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Obdavčitev opravljenih storitev odvetnika z DDV (C-846/19)

15.4.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Plačilo DDV za zavarovalne transakcije in storitve (C-907/19)

25.3.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina (C-547/18)

7.5.2020, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Napotitev osebja iz matične družbe v hčerinsko družbo (C-94/19)

11.3.2020, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Oprostitev plačila DDV za javno poštno službo (C-4/18 in C-5/18)

16.10.2019, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Storitve v zvezi z dostopom na izobraževalne prireditve (C-647/17)

13.3.2019, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pojem "podobne pravice" (C-453/15)

8.12.2016, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Uporaba za upravljanje s hlevom za dirkalne konje (C-432/15)

10.11.2016, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pojem javna radiodifuzija (C-11/15)

22.6.2016, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Objekti agromelioracije (C-263/15)

2.6.2016, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

DDV od prejetega plačila za dobave, ki niso opravljene (C-250/14)

23.12.2015, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pavšalna pogodba o opravljanju svetovalnih storitev (C-463/14)

3.9.2015, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Najemnina in obratovalni stroški (C-42/14)

16.4.2015, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pojem "stalna poslovna enota" prejemnika storitve (C-605/12)

16.10.2014, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča