Danes je 26.5.2024

Zavezanost UR za davek na dodano vrednost (DDV) (C-424/19)

16.7.2020, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Kraj, ki je davčno upoštevna navezna okoliščina (C-547/18)

7.5.2020, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pojem "postopek obvezne prodaje" (C-125/12)

13.6.2013, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pojem "davčni zavezanec, ki ima sedež v tujini" (C-421/10)

6.10.2011, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Nepravilnosti pri napovedi zavezanca za DDV - dodatni davek (C-502/07)

15.1.2009, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pojem "stalna poslovna enota" (C-210/04)

23.3.2006, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča