Danes je 21.7.2024

Dokazovanje zlorabe pri verižnih dobavah blaga (C-273/18)

10.7.2019, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Oprostitev dobav blaga znotraj Skupnosti (C-386/16)

5.3.2018, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pogodba o lizingu, razdrta zaradi neplačila najemnin (C-404/16)

16.10.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pogodba o finančnem lizingu z možnostjo odkupa (C-164/16)

4.10.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Izvedba dveh transakcij, ki se nanašata na isto blago (C-589/12)

3.9.2014, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Nevračilo blaga lizinški družbi po odpovedi pogodbe (C-438/13)

17.7.2014, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pojem »dobava blaga« (C-78/12)

18.7.2013, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Pojem "gradbena dela" (C-395/11)

13.12.2012, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča