Danes je 21.7.2024

Zavrnitev oprostitve DDV (združeni zadevi C-58/20 in C-59/20)

17.6.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Plačilo DDV za zavarovalne transakcije in storitve (C-907/19)

25.3.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Plačilo neupravičeno zaračunanega DDV (C-48/20)

18.3.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Obveznost plačila davka na depozite (C-712/19)

25.2.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Zavrnitev oprostitve DDV določene za neodvisne skupine oseb (C-77/19)

18.11.2020, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Oprostitev plačila DDV za javno poštno službo (C-4/18 in C-5/18)

16.10.2019, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Oprostitev plačila DDV pri zdravstveni oskrbi (C-700/17)

18.9.2019, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Oprostitev plačila DDV za transakcije v zvezi s plačili (C-5/17)

25.7.2018, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Oprostitve DDV pri izvozu (C-307/16)

28.2.2018, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Storitve, opravljene v okviru odsvojitve delnic (C-29/08)

21.2.2018, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Oprostitev, ki velja za dobave objektov (C-308/16)

16.11.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Oprostitve pri izvozu (C-288/16)

29.6.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Oprostitev za določene kulturne storitve (C-592/15)

15.2.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Zavrnitev priznanja oprostitve (C-21/16)

9.2.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča