Danes je 21.7.2024

Oprostitve pri izvozu (C-288/16)

29.6.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Nevračilo blaga lizinški družbi po odpovedi pogodbe (C-438/13)

17.7.2014, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Rok, v katerem mora blago, ki se izvaža, zapustiti Unijo (C-563/12)

19.12.2013, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Uvoz rabljenega vozila in uporaba maržne ureditve (C-203/10)

3.3.2011, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Plačnik DDV ob uvozu blaga v Unijo (C-248/09)

29.7.2010, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Davek na registracijo motornih vozil (C-290/05 in C-333/05)

5.10.2006, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča