Danes je 21.7.2024

Delna ugoditev zahtevku za vračilo DDV (C-396/20)

21.10.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Zavrnitev vračila DDV (C-294/20)

16.9.2021, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Zavrnitev zahtevka za vračilo že plačanega DDV (C-133/18)

2.5.2019, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Vračilo presežnega DDv in znesek zamudnih obresti (C-387/16)

28.2.2018, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Vračilo DDV za prodajo nepremičnin (C-251/16)

22.11.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Vračilo davka, ki je zaračunan za uvoženo blago (C-441/16)

21.9.2017, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Vračilo presežka DDV s pobotom njegovih obveznosti (C-431/12)

24.10.2013, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Preveč plačan DDV, vračilo in obresti (C-591/10)

19.7.2012, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Vračilo neutemeljeno plačanega davka (C-427/10)

15.12.2011, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Vračilo DDV in obresti (C-107/10)

12.5.2011, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča

Trinajsta direktiva 86/560/EGS in vračilo DDV (C-582/08)

15.7.2010, Vir: InfoCuria - Sodna praksa Sodišča