Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 4903/2008, Pravilnik o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav, z dne 1.12.2008

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o uveljavljanju oprostitev plačila davka na dodano vrednost in trošarin na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1)  Ta pravilnik podrobneje določa oprostitve plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) in trošarin za blago iz 6. točke prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) in za trošarinske izdelke iz 2. točke prvega odstavka 32. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo) v skladu z Direktivo Sveta 2007/74/ES z dne 20. decembra 2007 o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (UL L št. 346 z dne 29. 12. 2007, str. 6).
(2)  Določbe tega pravilnika se nanašajo na blago oziroma trošarinske izdelke, uvožene v osebni prtljagi oseb, ki potujejo iz tretje države ali z ozemlja, na katerem se določbe Skupnosti o DDV oziroma trošarinah, kakor je določeno v 2. členu tega