Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 753/2018, Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v radijskih programih, ki nimajo statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2018, z dne 31.3.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
SKUPNI SPORAZUM
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v radijskih programih, ki nimajo statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2018
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Stranke skupnega sporazuma uvodoma ugotavljajo in se strinjajo:
-  da je Združenje SAZAS edina kolektivna organizacija, ki na podlagi ZKUASP, Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16, v nadaljevanju: ZASP) in dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorsko pravico na avtorskih delih s področja glasbe, kot je to določeno v omenjenem dovoljenju;
-  da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih konvencij, ZKUASP, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami ščiti in upravlja Združenje SAZAS;
-  da se ta skupni sporazum sklepa skladno z ZKUASP ter ZASP in je plod medsebojnih pogajanj ter usklajevanj strank tega skupnega sporazuma;
-  da se ta skupni sporazum sklepa le za področje uporabe avtorskih del za izdajatelje radijskih programov, ki nimajo statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji;
-  da je namen sklepanja tega skupnega sporazuma ureditev medsebojnih razmerij za čas trajanja sporazuma in določitve višine nadomestila, ki ga morajo izdajatelji radijskih programov, ki nimajo statusa posebnega pomena v Republiki Sloveniji, plačevati Združenju SAZAS kot tudi v času po izteku tega skupnega sporazuma oziroma času po odpovedi tega skupnega sporazuma vse do sprejetja novega skupnega sporazuma;
-  da sta sestavni del tega skupnega sporazuma individualna pogodba o uporabi glasbenih neodrskih del v radijskih programih in obrazec SAZAS-4 (Letno poročilo o prihodkih izdajatelja radijskega programa);
-  da se s tem skupnim sporazumom in njegovimi sestavnimi deli določijo tarifa, pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo avtorskega nadomestila zviša, zniža ali oprosti ter rok in način plačila avtorskega nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS za primer radiodifuznega radijskega oddajanja (30. člena ZASP);
-  da se ta skupni sporazum sklepa za čas petih (5) let, z začetkom uporabe od 1. 1. 2018 in koncem 31. 12. 2022, ki ga lahko vsaka izmed strank tega skupnega