Danes je 26.5.2024

Input:

Novo pojasnilo FURS: Obveznost obračuna DDV ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti in obdobje popravka pri osnovnih sredstvih

6.2.2023, Vir: FURSČas branja: 5 minut

Št. pojasnila: 4230-358/2022-1

Datum: 25. 11. 2022 in 3. 2. 2023

Pojasnilo Finančne uprave RS objavljamo v celoti.

Zaradi več vprašanj davčnih zavezancev, ki se nanašajo na uporabo oprostitev DDV po 7. ali 8. točki 44. člena ZDDV-1 za zadržanje nepremičnine, za katero je bila dana pravica do odbitka DDV, ob prenehanju opravljanja ekonomske dejavnosti v povezavi s sodbo Sodišča EU v zadevi C-229/15, pojasnjujemo:

Ob zadržanju osnovnega sredstva (nepremičnine), za katerega je bila dana pravica do odbitka DDV, je treba obračunati DDV, ne glede na to, ali je obdobje popravka za to osnovno sredstvo že poteklo ali ne. Če gre za star objekt, se uporabi oprostitev po 7. točki 44. člena ZDDV-1, hkrati pa mora davčni zavezanec, če obdobje popravka še ni poteklo, za preostalo obdobje izvesti popravek odbitka DDV.

Davčno osnovo