Danes je 9.8.2022

Input:

Obračun DDV pri dobavi in montaži stopnic za švedskega naročnika

8.6.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

2022.05.2.7 Obračun DDV pri dobavi in montaži stopnic za švedskega naročnika

mag. Aleksandra Heinzer, davčna svetovalka

Opis primera:

Za kupca, končnega potrošnika iz Švedske, družba pripravlja ponudbo za dobavo in montažo stopnic na njegovem naslovu. Posel vključuje predhodno izvedbo meritev na objektu, izdelavo stopnic, dostavo in montažo. Kako je z obračunom DDV v opisanem primeru? Bi moral izvajalec pridobiti švedsko ID številko za namene DDV ali obstaja še kakšen drug način?

Rešitev primera:

V zadevnem primeru je najprej treba preveriti, ali gre res za opravljanje storitev ali za dobavo blaga z instaliranjem, saj strokovnjakinja opis primera razume na način, da dobavitelj stopnice izdela, jih dobavi in zmontira. V prvem primeru bi se pri določanju kraja uporabilo posebno pravilo iz 27. člena ZDDV-1 (pravilo je povzeto po 47. členu Direktive Sveta 2006/112/ES), v drugem pa iz petega odstavka 27. člena ZDDV-1 (pravilo je povzeto po prvem odstavku 36. člena Direktive Sveta 2006/112/ES). V obeh primerih bi bila do