Danes je 7.2.2023

Input:

Pojasnilo DURS: Izdaja dovoljenj za pavšalno nadomestilo za leto 2011

26.4.2011, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4213-291/2011-2, 26. 4. 2011

"Davčni zavezanci, katerim niso bila izdana dovoljenja za pavšalno nadomestilo za leto 2011, vlagajo vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi osmega odstavka 69. člena Zakona o dohodnini. Z vlogo zahtevajo, da se dohodki kmetijske in gozdarske dejavnosti pripišejo za določeno obdobje (za leto 2011 in naprej) dejanskemu uporabniku zemljišča. Ti davčni zavezanci v decembru 2010 ob izdaji dovoljenj za pavšalno nadomestilo za leto 2011 niso izpolnjevali pogoja glede višine katastrskega dohodka v znesku 200 evrov, z oddajo vloge pa bi od dneva oddaje vloge ta kriterij izpolnjevali, če bi se lahko pri odločanju glede izdaje dovoljenja za pavšalno nadomestilo za leto 2011 upošteval katastrski dohodek parcel iz vloge po stanju na dan 30. 6. 2010.

Na