Danes je 7.2.2023

Input:

Pojasnilo DURS: Oprostitev plačila DDV glede na merilo prve uporabe ali merilo poteka dveh let od začetka uporabe objekta

5.3.2014, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4230-78788/2014-2 z dne 5. 3. 2014

"Davčni zavezanec navaja primer družbe A. d.o.o., ki družbi B d.o.o. proda hotel, ki je bil prvič uporabljen septembra 2012 (hotel je v uporabi leto in pol). Davčni zavezanec meni, da se glede na zakonsko določilo 7. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11–UPB, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12, 46/13–ZIPRS1314-A in 101/13–ZIPRS1415; v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1) hotel pri prodaji lahko obravnava bodisi kot nova (ker še nista potekli dve leti od prve uporabe) bodisi kot stara nepremičnina (ker je bil hotel že uporabljen), kar bi pomenilo, da imajo davčni