Danes je 7.2.2023

Input:

Pojasnilo DURS: Rok za izdajo računa za opravljeno storitev

4.3.2014, Vir: DURS

Pojasnilo davčnega organa navajamo v celoti.

Pojasnilo DURS, št. 4230-74900/2014-2, 4. 3. 2014

"Davčni zavezanec v dopisu navaja, da obveznost obračuna DDV nastane 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek. Meni, da je osnova za obračun DDV izdaja oziroma prejem računa, zato mora biti račun