Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2498/2015, Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov, z dne 28.11.2015

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računovZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov
3516/2015
28.11.2015
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 57/15, v nadaljnjem besedilu: ZDavPR): vsebino, postopek pridobivanja in uporabo namenskega digitalnega potrdila, način ustvarjanja, dolžino in obliko zapisa enkratne identifikacijske oznake računa, dolžino in obliko zapisa zaščitne oznake izdajatelja računa, vsebino in obliko sporočil z obveznimi podatki o računu, vrste poslovnih prostorov zavezanca, vsebino in obliko sporočila za pošiljanje podatkov o poslovnih prostorih zavezanca, protokole in varnostne mehanizme za izmenjavo podatkov, model uporabe, pri katerem se za pošiljanje in podpisovanje sporočil uporablja centralni informacijski sistem zavezanca, model uporabe, pri katerem se pošiljanje in podpisovanje elektronskih sporočil izvaja posamično na elektronskih napravah za izdajo računov, standardna sporočila o napakah in protokole postopkov v primeru napak ter vsebino in obliko obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.
II. NAMENSKA DIGITALNA POTRDILA
2. člen
(vsebina in uporaba namenskega digitalnega potrdila)
(1)  Za izvajanje postopka potrjevanja računov zavezanec uporabi namensko digitalno potrdilo z nazivom namena uporabe DavPotRac, ki vsebuje naslednje podatke: davčno številko in ime zavezanca, namen uporabe in zaporedno številko potrdila, izdanega posameznemu zavezancu.
(2)  Namenska digitalna potrdila iz prvega odstavka tega člena se izdajajo po standardu X.509V3 v skladu s priporočili PKIX (Public Key Infrastructure based on X.509).
(3)  Namensko digitalno potrdilo iz prvega odstavka tega člena lahko zavezanec uporablja le za izmenjavo podatkov o računih in poslovnih prostorih zavezanca iz 10. in 12. člena tega pravilnika pri izvajanju postopka potrjevanja računov.
3. člen
(postopek pridobivanja namenskega digitalnega potrdila)
(1)  Vlogo za dodelitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka potrjevanja računov vloži zavezanec elektronsko prek portala eDavki.
(2)  Namensko digitalno potrdilo zavezanec prevzame prek portala za prevzem namenskih digitalnih potrdil za