Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 5244/2008, Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara) v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala, z dne 20.12.2008

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o stopnjah običajnega odpisa materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara) v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določen običajni primanjkljaj in uničenje materiala in izdelkov, zaradi kala, razsipa, razbitja in okvare, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo materiala in izdelkov pri opravljanju dejavnosti v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala.
S tem pravilnikom se ne določa običajni odpis materiala zaradi tehnoloških izgub materialov, ki nastajajo v sami proizvodnji v industriji gradbenega materiala ali vgrajevanju izdelkov in materiala v