Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 55/2015, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, z dne 10.1.2015

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se za namene izvajanja 31.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 22/14 - odl. US, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B in 90/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) določajo vsebina, oblika in način potrjevanja vezane knjige računov za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju brez uporabe računalniškega programa oziroma