Danes je 21.7.2024

Input:

Ur. l. RS 5579/2008, Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), z dne 27.12.2012

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)Zadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
4006/2012
27.12.2012
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, kot strokovno združenje dejavnosti v okviru GZS za dejavnost s področja kmetijstva in živilsko predelovalne dejavnosti, za proizvodno dejavnost določajo stopnje običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem, prevozom in proizvodnim procesom, ki se šteje za običajnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 registrirani v:
 
Šifra SKD 2008
Naziv dejavnosti po SKD 2008
01.11
Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.12
Pridelovanje riža
01.13
Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.14
Pridelovanje sladkornega trsa
01.15
Pridelovanje tobaka
01.16
Pridelovanje rastlin za vlakna
01.19
Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.21
Vinogradništvo
01.22
Gojenje tropskega in subtropskega sadja
01.23
Gojenje citrusov
01.24
Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.25
Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.26
Pridelovanje oljnih sadežev
01.27
Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.28
Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.29
Gojenje drugih trajnih nasadov
01.30
Razmnoževanje rastlin
01.41
Prireja mleka
01.42
Druga govedoreja
01.43
Konjereja
01.45
Reja drobnice
01.46
Prašičereja
01.47
Reja perutnine
01.49
Reja drugih živali
01.50
Mešano kmetijstvo
01.61
Storitve za rastlinsko pridelavo
01.62
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.63
Priprava pridelkov
01.64
Obdelava semen
03.11
Morsko ribištvo
03.12
Sladkovodno ribištvo
03.21
Gojenje morskih organizmov
03.22
Gojenje sladkovodnih organizmov
10.11
Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.12
Proizvodnja perutninskega mesa
10.13
Proizvodnja mesnih izdelkov
10.20
Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
10.31
Predelava in konzerviranje krompirja
10.32
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.39
Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.41
Proizvodnja olja in maščob
10.42
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
10.51
Mlekarstvo in sirarstvo
10.52
Proizvodnja sladoleda
10.61
Mlinarstvo
10.62
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.71
Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.72
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic